E. Faglige arbeider (upubliserte)

E-30     Schibbye, A-L. L. (1983). Anerkjennelse og forandring i psykoterapi. Prolegomenon (Forskningsprospektus til NAVF). Oslo: Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo. PDF

E-43    gbSchibbye, A-L. L. (1995). Interaction and repetition, Qualitative analyses of interactional sequences between couples in therapy. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. PDF