C. Fag-artikler (publiserte)

 C-1 Lafferty, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1976). Utdrag av familieteori. Presentasjon av enkelte sentrale begreper. Impuls nr. 3, 30.årg. s. 38-50.  PDF

C-2 Lafferty, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] & Gulbrandsen, O. R. (1979). Ektefellevalg og ektefellesamspill. En presentasjon av et forskningsprosjekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 16, 527-535.  PDF

C-3 Lafferty, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] & Gulbrandsen, O. R. (1980). Ektefellevalg og ektefelleinteraksjon. En presentasjon og kritikk av teorier på området. Fokus på familien, 1, 28-40.  PDF

C-4 Lafferty, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1981). Utvikling av en kvalitativ metode til studiet av ektefelleinteraksjon. Nordisk Psykologi, 33 (2), 122-134.  PDF

C-5 gbLøvlie, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1981). Part process analysis: toward a new method for studying interaction. Journal of Phenomenological Psychology, 4, 261-273.  PDF

C-6 Schibbye, A-L. L. (1985). Reifisering og vold – bidrag fra den kliniske psykologi til forståelse av konflikt og konfliktløsning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 22, 239-247.  PDF

C-7 degbSchibbye, A-L. L. (1991). “The doing” of Helm Stierlin: A Tribute (Das Tun.. Helm Stierlins), Familien Dynamik, Heft 2, April 1991, 126-133.  PDF Deutsch  PDF English

C-8 gbSchibbye, A-L. L. (1993). The role of “acknowledgment” in the resolution of a specific interpersonal dilemma. Journal of Phenomenological Psychology, 24, 2, 175 – 189.  PDF

C-9 Schibbye, A-L. L. (1995). Utvikling av personlig og teoretisk refleksjon: om studenters utdannelse i psykoterapi. Nordisk Psykologi, 47 (1), 29-44.  PDF

C-10 Schibbye, A-L. L. (1996). Anerkjennelse – en terapeutisk intervensjon? Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 33, 7, 530 – 537.  PDF

C-11 Schibbye, A-L. L. (2001). Språk og endring. Om å bruke språket for å skape endringsøyeblikk i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 38, 629-639.  PDF

C-12 Schibbye, A-L. L. (2004). Den gode dialogen. Skolepsykologi, nr. 2, årg. 39, s. 3-15.  PDF

C-13 Schibbye, A-L. L. (2004). Hva sier jeg til klienten i psykoterapi? Noen sammenhenger mellom et filosofisk grunnsyn, relasjonsteori og vårt terapeutiske språk. Impuls, tidsskrift for psykologi, nr. 2, årg. 58, s. 20-27.  PDF

C-14 Schibbye, A-L. L. (2008). Kan vi snakke om et terapeutisk språk? Et dialogisk dilemma. Impuls, tidsskrift for psykologi, nr. 3, 62. årg. , s. 64-66.  PDF