F. Fagbokanmeldelser

F-1 gbThaulow, J. F. (1983). The Self, The Self of the psychotherapist, Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift, vol 37, nr. 4, s. 354-355.  PDF

F-2 gbBerglund, A. (1983). The Self – yours, mine or ours? A dialectic view, Impuls nr 1 s. 62-65.  PDF

F-3 Waastad, J. E. (1988). Familien: Tvang og mulighet. Om samspill og behandling, Tidsskrift for Norsk Psykologforening, nr. 25, s. 474-478.  PDF

F-4 Normann, E (2003). Førti års erfaring bak god bok. Anmeldelse av Anne-Lise Løvlie Schibbye: En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familie. Prosa nr. 2, 9. Årgang, s. 52-54.  PDF

F-5 Rognes, W. (2003). En dialektisk relasjonsforståelse … Tidsskrift for Norsk Psykologforening, årg. 40 s.696-697.  PDF

F-6 Værnes, K. S. (2003). Selvstendighet og tilknytning i nære forhold. Anmeldelse: En dialektisk relasjonsforståelse. I Basis nr. 3.  PDF

F-7 Teslo, A-L. (2004). Boken binder sammen teoretisk og praktisk kunnskap. Anmeldelse: En dialektisk relasjonsforståelse … I tidsskriftet Sykepleien, nr. 02, s. 46-47.  PDF

F-8 dkSeidenfaden, K. (2005). Fra det individuelle til det rationelle. Boganmeldelse: Relationer …I Psykoterapeuten, nr. 2 april/maj s. 39-40.  PDF

F-9 dkUhre, N. P. Og Pommer, F (2005). Relationer – Et modigt synteseprosjekt. (bokanmeldelse) SocialKritik, 99/2005, s.90-93.

F-10 dkDelueran, E. (2006). Relationer – et dialektisk perspektiv. Akademisk Forlag.  PDF

F-11 Mikalsen, T. (2007). Livsbevissthet. Om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol. 44, nr. 9, s.1164-1167.  PDF

F-12 dkKnudsen, J. S. (2007) Livsbevidsthed, Akademisk forlag. I Psykolog nyt, nr. 22, s. 28-29.  PDF

F-13 dkNørgaard, L. (2007). At fornægte døden er at fornægte livet. Anmeldelse av Livsbevidsthed. Om at være tilstede i eget liv, Akademisk Forlag. I Jyllands-Posten, 13.5.2007.

F-14   Waastad, J. E. (2009). Anerkjennelse er sann erkjennelse. Tale ved utgivelsen av Anne-Lise Løvlies fagbok: Relasjoner. 9.11.2009 i Universitetsforlaget.  PDF

F-15 Hollup, A.G. (2010 ). Nedtegnelser fra en lykkelig leser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Vol 47 s. 530-531.  PDF

F-16 Vaglum, P. (2010). Relasjoner, dialektikk og psykodynamikk. Anmeldelse av Anne-Lise Løvlie Schibbye: Relasjoner. Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi. Universitetsforlaget 2009. I Tidsskrift for den Norske Legeforening, nr. 7, s. 768.  PDF

F-17 dkRasmussen, G. (2011). Selvet skabes i samspil med andre. Anmeldelse: Relationer … 2. Utgave. I Psykoterapeuten nr. 1, s. 1-4.  PDF