A-1 og A-2 Egne kommentarer

Disse bøkene plasseres som fagbøker under stor tvil. De følger ikke den standard fagbøker skal ha.

De kom ut på samme tid, og representerer egentlig mer mine notater til forelesninger enn ferdige fagbøker. Tekstene kan muligens kalles “essays” i betydningen “forsøk”. De representerer et forsøk på å utvikle en tenkning om relasjon. Notatene ble etterspurt av studenter, og Universitetsforlaget var på den tiden opptatt av å lage bøker om psykologi. Jeg renskrev notatene i løpet av 8 måneder i England, sendte dem til forlaget, og de ville gjerne gi dem ut. I ettertid har jeg angret på at jeg gikk med på det. Studentene som  var interessert i relasjonstenkningen var begeistret, og brukte stoffet i hovedoppgaver. Som ferdige psykologer med mye erfaring har de oppmuntret meg til å legge ut begge bøkene på nettsiden. Begrunnelsen var at bøkene var en del av den historien de selv var med på å lage på 80- og 90-tallet. Prosessen den gang gjorde faktisk relasjonsboken mulig (A-4).