D. Fagprosa

D-1 Lafferty, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1974) Terapi og bevisstgjøring. Artikkel til ”Kjerringråd”, Oslo 1974.

D-2 Schibbye, A-L. L. (1986). « Og de levde lykkelig…» Om forelskelse og kjærlighet. Oslo: Universitetsforlaget.

D-3 Schibbye, A-L. L.(1987). Artikkelserie om samliv, i Nettverk – erfaringspublikasjon for Kvinner, nr. 1-10, Oslo : Cappelen.

D-4 Schibbye, A-L. L. (1990). Hvetebrød og havrelefse. Samlivets første fase, i Mennesker i mellom, bd 1 (pp 144-167), Oslo: Aschehoug.

D-5 Schibbye, A-L. L. (1990). Hvordan velger vi partner? i Mennesker i mellom, bd 2 (pp 10-37), Oslo: Aschehoug.

D-6 Schibbye, A-L. L. (1990). Familien. Et flerstemt fellesskap, i Mennesker i mellom, bd 2 (pp 144-183), Oslo: Aschehoug.

D-7 Schibbye, A-L. L. (2006). Livsbevissthet. Om å være tilstede i eget liv. Oslo: Universitetsforlaget. Boken er i salg.

D-8 Schibbye, A-L. L. (2006). Tør du se livet i øynene? Artikkel i A-Magasinet, nov. 2006.

D-9 Schibbye, A-L. L. (2007). Fryktens pris. Hvorfor frykter vi det ufarlige? A-Magasinet, 21.12.2007, s. 62-63.

D-10 dkSchibbye, A-L. L. (2007). Livsbevidsthed – om at være tilstede i sit liv, København, Akademisk Forlag (dansk oversettelse av D-7).

D-11 seSchibbye, A-L. L. (2008). Livsmedvetenhet – om att vara närvarande i sitt liv. Stockholm: Liber (svensk oversettelse av D-7).

D-12 Schibbye, A-L. L. og Løvlie, E. (2017). Du og Barnet. Om å skape gode relasjoner med barn. Oslo, Universitetsforlaget. Boken er i salg.