A. Fagbøker

A-1 gb Løvlie, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1982). The Self – yours, mine or ours? Oslo: Universitetsforlaget. Additional remarks / Egne kommentarer

A-2  gbLøvlie, A-L. [nå Schibbye, A-L. L.] (1982) The self of the therapist, stagnation and movement in psychotherapy. Oslo: Universitetsforlaget. Additional remarks / Egne kommentarer

A-3  Schibbye, A-L. L. (1988). Familien: tvang og mulighet – om samspill og behandling. Oslo: Universitetsforlaget.

A-4 Schibbye, A-L. L. (2002). En dialektisk relasjonsforståelse i psykoterapi med individ, par og familie. Oslo: Universitetsforlaget.

A-5 dkSchibbye, A-L. L. (2005). Relationer – et dialektisk perspektiv. København: Akademisk Forlag (dansk oversettelse av A-4).

A-6 seSchibbye, A-L. L. (2006). Relationer – ett dialektiskt perspektiv. Stockholm : Runa Forlag (svensk oversettelse av A-4).

A-7 Schibbye, A-L. L. (2009): Relasjoner. Et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi ( 2. og revidert utgave). Oslo: Universitetsforlaget. Boken er i salg.

A-8 dkSchibbye, A-L. L. (2010). Relationer – et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi (dansk oversettelse av A-7). København: Akademisk Forlag. Boken er i salg.